La salut humana és la major preocupació pels organismes que controlen
la qualitat dels productes utilitzats en aquest sector industrial.
SA es distingeix pel seu esforç permanent en oferir solucions tècniques
i qualitatives adaptades, d’acord amb les normes i estàndards internacionals FDA (Food and Drug Administration) i KTW (Kuntstoffe und Trinkwasser).

Les nostres juntes garanteixen l’estanquitat en nombrosos sistemes d’aplicació:
• Juntes de boca
• Juntes de dosificadors
• Juntes d’intercanviadors
• Juntes fabricades en matèries d’alta resistència
• Peça en elastòmer (NBR, FKM, VMQ, Etc.)…