La nostra àmplia gama de productes d’estanqueïtat i components associats són utilitzats en aplicacions d’energia hidroelèctrica i aplicacions per a aerogeneradors, amb garantia de qualitat i durabilitat.
La fiabilitat a llarg termini i el baix manteniment són les característiques essencials dels productes que subministrem per a les turbines eòliques, exposades a extrems climàtics de forma habitual.

Els nostres productes i serveis inclouen:

• Juntes de grafit SIGRAFLEX
• Empaquetadures per a bombes i vàlvules
• Juntes per a turbines i vàlvules
• Juntes tòriques
• Juntes per a sistemes hidràulics i pneumàtics