Les condicions severes en les quals els fabricants de maquinària per a obres públiques són confrontades en tot moment els porten a trobar solucions de segellat amb les més llargues durabilitats.
Tenint en compte aquestes exigències, ESINSA ofereix una gama completa de productes innovadors i d’alta tecnologia per a les divisions de primer muntatge i recanvis, arribant sempre més lluny en el seu rendiment.

• Juntes en U d’elastòmer, poliuretà i altres matèries d’alt rendiment
• O-Rings
• Rascadors
• Anells guia
• Anelles de suport
• Peces sobre plànol

Les nostres juntes garanteixen l’estanquitat en gran multitud d’equipaments
i maquinària per a treballs públics, com excavadores, compactadores, recicladores, trituradores, anivelladores, etc.