La nostra política de qualitat es manifesta mitjançant el nostre ferm compromís amb els clients satisfer plenament els seus requeriments i expectatives. Per a ells garantim impulsar la cultura de qualitat en els principis, lideratge i desenvolupament del recurs humà, solidaritat, compromís de millora i seguretat en les nostres operacions.

La gerència requereix que totes les persones que treballen en ESINSA, tinguin el compromís que la seva labor diària aquest presidida per la QUALITAT EN EL SERVEI, ja que d’això depèn la continuïtat de la nostra empresa. Aquest principi genèric es tradueix en:

  • Conèixer les necessitats reals del client.
  • Rapidesa en la seva resposta.
  • CRM, Per a una millor planificació comercial (integrat en CORUS).
  • Una administració informatitzada per a evitar errors i garantir la màxima informació requerida.
  • Una traçabilitat que permet enllaçar amb els serveis de fabricants i distribuïdors amb els nostres clients.
  • Una labor de millora contínua, per a superar els nostres nivells de Qualitat.
  • Un accés als principals fabricadors i distribuïdors de juntes d’estanquitat mundials.
  • Una àmplia documentació tècnica-bibliogràfica.
  • Una atenció personalitzada als nostres clients.
  • En definitiva: SATISFER les necessitats del client