Servei in Company:

Els serveis “in Company” que realitzem en les instal·lacions dels nostres clients són múltiples i variats. Els més valorats i utilitzats són:

Unitat mòbil:

Consisteix en un magatzem mòbil que romandrà durant totes les jornades de treball contractades pel client.

• Unitat mòbil amb juntes segons especificacions i necessitats del client
• Reposició permanent de l’estoc
• Juntes estàndard segons Normes DIN i ANSI
• Subministrament de les juntes per part del personal de muntatge del client
• Servei de guàrdia 24h

Unitat mòbil atesa pel personal especialitzat d’ ESINSA:

• Unitat mòbil amb juntes segons especificacions i necessitats del client
• Reposició permanent de l’estoc
• Fabricació de les juntes
• Subministrament de les juntes per part del personal qualificat d’ ESINSA
• Reparació de juntes Kammprofile
• Assessorament tècnic
• Càlcul dels parells d’acollament
• Servei de guàrdia 24h

Unitat mòbil atesa pel personal especialitzat d’ ESINSA:

• Muntatge de les juntes
• Detecció de fallades
• Selecció dels materials idonis
• Parells d’acollament

Càlcul de juntes i parells d’acollament

Tenint en compte les condicions de funcionament segons indicacions del client, ESINSA pot calcular i recomanar la junta encertada.
Pronunciem una recomanació de segellat i parells d’acollament en condicions de funcionament tècnicament superior, i posem a la seva disposició diferents programes de càlculs per a una revisió constructiva dels sistemes.